Allmänna villkor
1.
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.butikel.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och, Butik EL I Sverige AB. organisations nr. 559100-8668. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Butik El framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.
1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Butik El accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Butik El förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
1.4 Butik El reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Butik El har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Butik El naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Butik El fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Butik El ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.
1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Butik El eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Butik El.
2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Butik Els Integritetspolicy.
2.2 Ett avtal om köp ingås först när Butik El bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Butik El per e-post. Butik El uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Butik Els kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Butik El. Om beställningen återkallas så kommer Butik El att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.
3. Kunduppgifter mm.
3.1 Butik El rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Butik El behandling av personuppgifter finns i Butik El Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.
3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Butik El om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
3.3 Om Butik El misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Butik El rätt att stänga av Kunden. Butik El har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.
4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsens Betalningsvillkor. Butik El har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Butik El. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Butik El eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Butik El förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.
5. Kampanjer och erbjudanden
Butik El kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Butik El i samband med kampanjen. Butik El förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.
6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras inom det antal arbetsdagar som ni anger på Webbplatsen, minimum 3 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Butik El skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Butik El leverans av varor och villkor för leveransen finner du under Leveransvillkor.
6.2 Den förväntade leveranstiden av varan är 3 arbetsdagar från orderbekräftelsen. Vid leveransförsening meddelar Butik El dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.
7. Ångerrätt
7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Butik El detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
varor med bruten försegling;
varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (exempelvis kabel köpt på löpmeter.)
7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
7.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Butik El på det sätt som anges under Ångerrätt, Retur & Byte. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). 
7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Butik El. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Butik El enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa under Ångerrätt, Retur & Byte.
7.7 Ibland kan Butik El erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.
7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalar Butik El tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Butik El erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Butik El rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
7.9 Butik El betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Butik El tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Butik El får dock vänta med återbetalningen tills Butik El tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
8. Produkter
8.1 Samtliga produkter vi säljer på www.butikel.se är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Butik El är av högsta kvalitét. Butik El säljer enbart artiklar hämtade direkt från proffsmarknaden.
9. Garanti och reklamation
9.1 Vissa av Butik Els varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.
9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Butik El så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har maximalt 2 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.
9.3 Butik El står för returfrakten för godkända reklamationer.
9.4 Vid en reklamation skall en reklamationsblankett fyllas i och godkännas av Butik El AB innan en retursedel skickas. Butik El förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Butik El riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.
Garantier omfattar endast produktgaranti mot fabrikationsfel från respektive tillverkare.
Kostnader kring ev arbete för inkoppling, bortkoppling, stillestånd eller liknande omfattas ej av garantin.
Garantier på produkter som ska installeras av elektriker utgår om inte kvitto, fakturakopia för installationen inte kan visas upp vid anmodan.Reklamationsblanketten hittar du här
10. Länkar
10.1 Butik El kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Butik El kontroll, och webbplatser utanför Butik El kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Butik El försöker säkerställa att Butik El enbart länkar till webbplatser som delar Butik El personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Butik EL inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.
11. Force Majeure
11.1 Butik El ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Butik El inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Butik El Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Butik El rätt att häva köpet med omedelbar verkan.
12. Ändringar av Villkoren
12.1 Butik El förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Butik El har informerat Kunden om ändringarna. Butik El rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
13. Ogiltighet
13.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.
14. Tillämplig lag och tvist
14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Butik Els kundtjänst.
14.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Butik Els kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
Vid eventuell tvist följer Butik El beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
14.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.
Betalningsalternativ
Det ända betalningsalternativet på Butik EL Sverige AB är angivet längst ner på startsidan. Klarna är just nu det ända alternativet.
Integritetspolicy
Personuppgifter
Butik El värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Butik Els målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Butik El samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Butik El i Sverige AB, ”Butik El”, org. nr 559100-8668, Jons väg 19,433 75 Jonsered, Sweden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Butik El behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.
Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kommer även att användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms.
Butik El använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Butik El använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Butik Els koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Butik Els koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Butik El iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av Butik El verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Butik El använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.
Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Butik El sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Butik Els åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Butik El vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Butik El förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Butik El korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Butik El. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.
Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Butik El inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.
Ändringar i Integritetspolicy
Butik El förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.
Leveransvillkor
Orderbekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundservice. Kontrollera alltid paketets innehåll och se att det stämmer överens med din orderbekräftelse.
Leverans
Order levereras till dörren, vilken dörr det angiver du som leverans adress.
Du angiver vilken adress du vill ha din leverans skickad till. Din bostad, din arbetsplats eller varför inte sommarstugan?.
Leveranser sker dagtid mellan 07.00-16.00 helgfri måndag till fredag.
Den dagen du har angivit som leveransdag vid beställning behöver du vara tillgänglig i telefon hela dagen. Fraktbolaget kommer kontakta dig via telefon när materialet
är på plats vid angiven adress. Då behöver du fysiskt vara på plats och ta emot ordern och signera den.
Du väljer själv vilken dag det är som leveransen skall ske, minimalt 3 dagar från beställt material och maximalt 30 dagar fram i tiden. Leveranser sker enbart helgfria måndagar till fredagar.
Vi förbehåller oss rätten att ta bort restnoterade produkter från ordern.
Fel adress
Om du har fyllt i fel adressuppgifter och vi har hunnit skicka ditt paket kostar det 200kr för att ändra uppgifterna i efterhand.
Ångerrätt, Retur & Byte
14 dagars ångerrätt gäller vid köp hos Butik El. Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Butik El och returnera med medföljande retursedel.
För mer information om din ångerrätt se Allmäna villkor. Alt. http://www.hallakonsument.se/angerratt
Återbetalning
Betalkort
3-10 bankdagar. Återbetalningen görs till samma kort som användes vid köpet.
Direktbetalning
3-10 bankdagar. Återbetalningen görs till samma konto som användes vid
Reklamation/Garanti
Reklamation kan göras om produkten är trasig eller har en dold transportskada.
Synliga transportskador anmäles direkt till oss vid mottagen leverans, ni som kund skall utan dröjsemål redovisa för Butik El vad det är för något som är skadat. Hur det är skadat samt fotografera skadorna. Transportskador accepteras enbart som reklamation från Butik ELs sida om anmälan skett utan dröjsemål.
Reklamationsanmälan sker via en Reklamationsblankett. Blanketten skickas ut av Butik El till kund vid förfrågan angående reklamation. Den skall fyllas i sin helhet och inget skall lämnas blankt. Vid i fylld blankett skall denna skickas in till Butik El för genomgång. Ni som kund kommer då får ett svar angående reklamationen. Vid accepterad reklamation skickas en fraktsedel ut till er så ni kan returnera materialet. När retursedel och produkt blivit skickad till Butik El kommer ny produkt likvärdig med reklamerad produkt skickas ut till er. Den nya reklamerade produkten kommer skickas ut via Postnord som ni hämtar upp vid angivet ställe.
0