Pollare

När du söker efter Pollare har du kommit helt rätt.

När man skall välja pollare för sin fastighet är det viktigt att tänka på att designen skall  passa in. Att pollaren känns enhetlig med hur det ser ut båda på din fasad men även runt omkring. Vad finns det runt din fastighet? Färg valet är också väldigt viktigt för att få pollaren att blända in i miljön.

Belysningen

När du har valt design på rätt produkt måste du även ta i beaktande att den som belysa upp omgivningen på rätt sätt. Hur vill du att ljuset skall bete sig? Hur smalt eller brett är det där pollaren sitter? Hur stort effekt skall det vara för att ge rätt mängd ljus gentemot hur mycket den kan störa omgivningen. När du tittar på våra produkter så finns det lumen värde som säger till dig hur mycket ljus produkten skjuter ut. Välj även rätt kelvin tal.